BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q.I NĂM 2023 / Separate Finacial Statement Q1.2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q.I NĂM 2023 / Separate Finacial Statement Q1.2023
Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu:"BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q.I NĂM 2023"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"Separate Finacial Statement Q1.2023"

Watching: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q.I NĂM 2023 / Separate Finacial Statement Q1.2023