BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023 / Consolidated Financial Statement Q1.2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023 / Consolidated Financial Statement Q1.2023

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BÁO CÁO T ÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023 "

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Consolidated Financial Statement Q1.2023"

Watching: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2023 / Consolidated Financial Statement Q1.2023