CBTT về điều chỉnh ngành nghề đang ký kinh doanh / Change in certificate of business registration

CBTT về điều chỉnh ngành nghề đang ký kinh doanh / Change in certificate of business registration
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

Watching: CBTT về điều chỉnh ngành nghề đang ký kinh doanh / Change in certificate of business registration