THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP / CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP / CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Change in certificate of bussiness registration"

Watching: THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP / CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION