GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - THAY ĐỔI LẦN THỨ 13 / CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION -13TH CHANGE

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - THAY ĐỔI LẦN THỨ 13 / CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION -13TH CHANGE

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Thay đổi lần thứ 13"

Halong Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Certificate of Business Registration - 13th Change"

Watching: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - THAY ĐỔI LẦN THỨ 13 / CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION -13TH CHANGE