CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

Watching: CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY