BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2023 / Report on corporate governance 6 months 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2023 / Report on corporate governance 6 months 2023

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: / Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

            Report on corporate governance 6 months 2023

Watching: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2023 / Report on corporate governance 6 months 2023