NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty / Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company

NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty / Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company"

Đang xem: NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty / Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng