CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty/ Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant

CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty/ Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant"

Đang xem: CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty/ Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng