CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance

CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance"

Đang xem: CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng