CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng / Disclosure of information ref: BOM's resolution on increasing charter capital of Ha Long Canfoco Dang Nang Company Limited

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng / Disclosure of information ref: BOM's resolution on increasing charter capital of Ha Long Canfoco Dang Nang Company Limited
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


 

Watching: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng / Disclosure of information ref: BOM's resolution on increasing charter capital of Ha Long Canfoco Dang Nang Company Limited