Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2022's devidend in cash

Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2022's devidend in cash
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:
    

   Đang xem: Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2022's devidend in cash

   0 sản phẩm
   0₫
   Xem chi tiết
   0 sản phẩm
   0₫
   Đóng