Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Mrs. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee

Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Mrs. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban"

Đang xem: Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Mrs. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng