CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY / Notice that the company signed an auditing contract with UHY AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED.

CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY / Notice that the company signed an auditing contract with UHY AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED.
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

Đang xem: CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY / Notice that the company signed an auditing contract with UHY AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng