QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Theo NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022)/ INTERNAL AUDIT REGULATIONS HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Theo NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022)/ INTERNAL AUDIT REGULATIONS HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Theo NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022)"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "INTERNAL AUDIT REGULATIONS HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION"

Đang xem: QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Theo NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022)/ INTERNAL AUDIT REGULATIONS HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng