Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit"

Đang xem: Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán / Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng