CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu"CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020"

Đang xem: CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q3.2021 SO VỚI Q3.2020 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q3.2021 VS Q3.2020

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng