THÔNG BÁO: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN Năm 2024 / Announcement on the last registration date to exercise the right to participate Annual General Meeting 2024

THÔNG BÁO: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN Năm 2024 / Announcement on the last registration date to exercise the right to participate Annual General Meeting 2024

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


Đang xem: THÔNG BÁO: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN Năm 2024 / Announcement on the last registration date to exercise the right to participate Annual General Meeting 2024

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng