Canfresh - Frozen sausage hotdog

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Ingredients:

Pork, water, chicken, thickeners (1412), soy protein, sugar, collagen casing, salt, acidity regulator (326, 262i), flavor enhancer (621, 627, 631), emulsifiers (450iii, 451i, 450i), stabilizers (401, 516), synthetic flavor (meat flavor, smoke flavor), onion, garlic, pepper, synthetic smoke flavor, antioxidant (316), color stabilizer (250), synthetic food coloring (127).

Khối lượng tịnh 500g

GỢI Ý CÔNG THỨC NẤU ĂN SIÊU ĐƠN GIẢN

15 phút để bạn có bữa ăn bổ dưỡng, sẵn sàng chưa?

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng