Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 / Notice of record date for dividend payment in cash 2020

Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 / Notice of record date for dividend payment in cash 2020

Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 & NQ số 26 về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức 2020

Notice of record date for dividend payment in cash 2020 / No.26 BOM resolution for schedule for payment of 2020 dividend

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

     1. "Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020"

     2. "NQ số 26 về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức 2020"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholders the following documents: 

      1. "Notice of record date for dividend payment in cash 2020" 

      2. "No.26 BOM resolution for schedule for payment of 2020 dividend"

Đang xem: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 / Notice of record date for dividend payment in cash 2020

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng