Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Change in certificate of bussiness registration"

Đang xem: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Change in certificate of business registration

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng