QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu : "QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021"

Đang xem: QĐ Ủy quyền ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 / Re. authorizing to sign finacial reports for first half year of 2021

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng