NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ"

HaLong Canfoco would like to send our shareholders the following documents "(BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)"

Đang xem: NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng