NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty / Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance

NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty / Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance"

Đang xem: NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty / Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng