CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020 / Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020

CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020 / Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020"

Đang xem: CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020 / Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng