CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn / Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder

CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn / Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder"

Đang xem: CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn / Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng