CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ / Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director

CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ / Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu : "CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director"

Đang xem: CBTT Kết thúc thời gian bổ nhiệm Phó Tổng GĐ / Information disclosure for end of appointment period for Deputy General Director

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng