BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022"

Đang xem: BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng