Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022/ Notification for last registration date to exercise the right to attend AMG 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022/ Notification for last registration date to exercise the right to attend AMG 2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Notification for last registration date to exercise the right to attend AMG 2022"

Đang xem: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022/ Notification for last registration date to exercise the right to attend AMG 2022

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng