Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Quý vị có thể tải về "Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018" Ở đây

Quý vị có thể tải về " Nghi quyet cua HDQT Cty V-v Ke hoach TC hop DHDCD & ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du DHDCD thuong nien 2018" Ở đây.

Đang xem: Thông báo V-v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng