CV gửi Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng xin dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020 do Dịch Covid.

CV gửi Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng xin dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020 do Dịch Covid.

Công văn gửi Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng xin dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020 do Dịch Covid-19

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu

Đang xem: CV gửi Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng xin dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020 do Dịch Covid.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng