THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / CHANGE OF LEGAL REPRESENTATIVE.

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / CHANGE OF LEGAL REPRESENTATIVE.

Thay đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật / Change of Legal Representative.

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Qúy Cổ Đông tài liệu: "Thay đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật"

Halong Canfoco would like to send our shareholders the following document: "Change of Legal Representative"

Watching: THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT / CHANGE OF LEGAL REPRESENTATIVE.