CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn/ Disclosure of information ref: BOM’s resolution on the establishment of the Cot Den Food enterprise Co., Ltd

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn/ Disclosure of information ref: BOM’s resolution on the establishment of the Cot Den Food enterprise Co., Ltd

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


Watching: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn/ Disclosure of information ref: BOM’s resolution on the establishment of the Cot Den Food enterprise Co., Ltd