GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2021 (THAY ĐỔI LẦN THỨ 12) / BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE IN 2021 (12TH CHANGE)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2021 (THAY ĐỔI LẦN THỨ 12) / BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE IN 2021 (12TH CHANGE)

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2021 (Thay đổi lần thứ 12)"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Business Registration Certificate in 2021 (12th Change)"

Watching: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH NĂM 2021 (THAY ĐỔI LẦN THỨ 12) / BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE IN 2021 (12TH CHANGE)