CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG 2022 SO VỚI 6 THÁNG 2021 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN 6 MONTH 2022 VS 6 MONTH.2021

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG 2022 SO VỚI 6 THÁNG 2021 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN 6 MONTH 2022 VS 6 MONTH.2021

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG 2022 SO VỚI 6 THÁNG 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN 6 MONTH 2022 VS 6 MONTH.2021"

Watching: CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG 2022 SO VỚI 6 THÁNG 2021 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN 6 MONTH 2022 VS 6 MONTH.2021