BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 / Report on corporate governance year 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 / Report on corporate governance year 2023

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


            Report on corporate governance year 2023

Watching: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 / Report on corporate governance year 2023