CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Lã Thị Quy / Disclosure of information: Resignation letter from the position of member of the supervisory board

CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Lã Thị Quy / Disclosure of information: Resignation letter from the position of member of the supervisory board
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

Đang xem: CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Lã Thị Quy / Disclosure of information: Resignation letter from the position of member of the supervisory board

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng