Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:50
Người truy cập trong ngày:33
Tổng lượt xem:854944
Tổng người truy cập:102575

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019)

2019-07-20 16:06:55 | Lượt xem: 110

Công văn giải thích chêch lệch lợi nhuận quý II 2019

Quý vị vui lòng tải CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019) tại đây