Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:360
Người truy cập trong ngày:120
Tổng lượt xem:1206881
Tổng người truy cập:133086

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

NQ của HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm P.TGĐ phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng (BOM’s resolution No. 14/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Deputy General Director in charge

2019-06-21 11:30:46 | Lượt xem: 1025

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN HÀNH NHÀ MÁY VÀ HỖ TRỢ BÁN HÀNG

QUÝ VỊ VUI LÒNG TẢI NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM TẠI ĐÂY