Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:524
Người truy cập trong ngày:180
Tổng lượt xem:872322
Tổng người truy cập:104015

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

NQ của HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm KTT (BOM’s resolution No. 12/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Chief Accountant)

2019-06-21 11:24:14 | Lượt xem: 173

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quý vị vui lòng tải Nghị quyết Bổ nhiệm tại đây