Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:525
Người truy cập trong ngày:142
Tổng lượt xem:1162296
Tổng người truy cập:128682

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

2019-06-20 09:14:32 | Lượt xem: 1311

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 BẰNG TIỀN

QUÝ VỊ VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY