Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:429
Người truy cập trong ngày:127
Tổng lượt xem:1274717
Tổng người truy cập:140177

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

2019-06-20 09:14:32 | Lượt xem: 1598

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 BẰNG TIỀN

QUÝ VỊ VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY