Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:172
Người truy cập trong ngày:44
Tổng lượt xem:1825525
Tổng người truy cập:194033

Quan hệ cổ đông

NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

2022-06-08 07:06:38 | Lượt xem: 207

    

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022"