Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1355
Người truy cập trong ngày:197
Tổng lượt xem:1870517
Tổng người truy cập:197656

Quan hệ cổ đông

NQ 16A/2022: Kế hoạch chi trả cổ tức 2021 / Resolution 16A/2022: Schedule for payment of 2021 dividend

2022-05-05 07:39:11 | Lượt xem: 204

       

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "NQ 16A/2022: Kế hoạch chi trả cổ tức 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:  "Resolution 16A/2022: Schedule for payment of 2021 dividend"