Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:355
Người truy cập trong ngày:120
Tổng lượt xem:1206876
Tổng người truy cập:133086

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

NQ của HĐQT về việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Nga chức vụ Phó TGĐ

2020-11-12 09:08:00 | Lượt xem: 76

NQ của HĐQT về việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Nga chức vụ Phó TGĐ

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu