Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:536
Người truy cập trong ngày:155
Tổng lượt xem:1245748
Tổng người truy cập:137547

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

NQ số 21 về Ngày ĐKCC để chi trả cổ tức 2019

2020-07-31 02:27:27 | Lượt xem: 264

NQ số 21 về Ngày ĐKCC để chi trả cổ tức 2019

(Board of Management's Resolution-Approval for the last registratiion for the right to received 2019 dividends in cash)

Quý vi vui lòng click vào đây để tải tài liệu

Please click here to download the document