Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:67
Người truy cập trong ngày:12
Tổng lượt xem:924316
Tổng người truy cập:108774

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2019-HĐQT

2019-08-29 17:31:19 | Lượt xem: 376

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua và phê chuẩn việc từ chức Phó Tổng Giám đốc Công của ông Chua Sang Beng)

Quý vị vui lòng tải Nghị Quyết tạiđây