Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:527
Người truy cập trong ngày:180
Tổng lượt xem:872325
Tổng người truy cập:104015

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

CV GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

2019-08-15 16:59:06 | Lượt xem: 92

CV GIẢI THÍCH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 SO VỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Quý vị vui lòng tải Công văn tại đây