Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:536
Người truy cập trong ngày:180
Tổng lượt xem:872334
Tổng người truy cập:104015

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019)

2019-07-20 16:06:55 | Lượt xem: 214

Công văn giải thích chêch lệch lợi nhuận quý II 2019

Quý vị vui lòng tải CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019) tại đây