Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:184
Người truy cập trong ngày:70
Tổng lượt xem:1116751
Tổng người truy cập:125533

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 / AGM 2019

2019-03-18 10:58:27 | Lượt xem: 560

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 / AGM 2019

Gửi tới quý vị chi tiết báo cáo nội dung như sau : 

Thông báo về Ngày ĐKCC để thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019 và NQ HHĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019

Quý vị có thể tải file tài liệu :

Ở ĐÂY

(Lưu ý : giải nén file bằng winrar 5.5 trở lên )