Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:103
Người truy cập trong ngày:51
Tổng lượt xem:1116670
Tổng người truy cập:125527

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công văn giải trình các vấn đề về thuế/Letter of explanation of tax issues

2019-03-08 16:01:44 | Lượt xem: 521

Công văn giải trình các vấn đề về thuế/Letter of explanation of tax issues

Gửi tới quý vị chi tiết báo cáo nội dung như sau : 

Công văn giải trình các vấn đề về thuế/Letter of explanation of tax issues

Quý vị có thể tải file báo cáo 

Ở ĐÂY